Вимоги малого та середнього бізнесу

До розділу та II:

Вилучення додаткових повноважень контролюючих органів та податкової міліції.

До розділу ІІІ:

Виключити положення про те, що витрати, понесені у зв`язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи-підприємця, що сплачує єдиний податок, не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку.

До Глави 1 розділу XIV:

1) збільшити кількість осіб, що перебувають у трудових відносинах з фізичними особами-підприємцями - до 10 осіб та обсяг доходу - до 1000000 гривень без застосування РРО та додаткового обліку усіх господарських операцій; встановити ставку єдиного податку для фізичних осіб-підприємців залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць у межах від 20 до 200 гривень при обсязі доходу (виручки від реалізації продукції), що не перевищує 500000 гривень, від 200 до 400 гривень при обсязі доходу (виручки від реалізації продукції), що не перевищує 1000000 гривень;

2) зменшити ставку єдиного податку для фізичних осіб, які провадять діяльність не за місцем державної реєстрації, а на всій території України з 1500 гривень до: 200 гривень при обсязі доходу (виручки від реалізації продукції), що не перевищує 500000 гривень, 400 гривень при обсязі доходу (виручки від реалізації продукції), що не перевищує 1000000 гривень;

3) дозволити застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності фізичним особам-підприємцям, які здійснюють:

- діяльність у сфері розваг(крім грального бізнесу);

- роздрібний продаж пива;

- роздрібний продаж паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів;

- виготовлення виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, за винятком промислових виробів; торгівлю виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, за винятком промислових виробів;

- операції з нерухомим майном;

- оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі;

- діяльність таксі, діяльність регулярного, спеціального регулярного та нерегулярного автомобільного пасажирського транспорту, діяльність автомобільного вантажного транспорту;

- зовнішньоекономічну діяльність;

- діяльність з проведення розслідувань та забезпечення безпеки;

- діяльність у сфері права;

- діяльність у сфері бухгалтерського обліку;

- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії;

- діяльність з консультування з питань комерційної діяльності та управління;

- рекламну діяльність;

- технічні випробовування та дослідження;

- підбір та забезпечення персоналом;

- роздрібну торгівлю через мережу Інтернет;

- роздрібну торгівлю через торгові автомати;

- охоронну діяльність;

4) виключити положення щодо позбавлення права на сплату єдиного податку у разі, коли платник податку більше половини свого доходу за три, шість, дев’ять чи дванадцять місяців наростаючим підсумком з початку року отримав від одного замовника (клієнта, покупця);

5) виключити положення щодо позбавлення права перебувати на спрощеній системі оподаткування у разі виявлення на робочому місці контрабандних та/або контрафактних товарів, а також в разі знаходження на одному робочому місці двох і більше платників єдиного податку;

6) повернути право юридичних осіб на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 3000000 гривень.

При цьому суб`єкт самостійно обирає одну з наступних ставок єдиного податку:

- 3 відсотки суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за винятком акцизного збору у разі сплати податку на додану вартість;

- 5 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за винятком акцизного збору у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку;

та сплачує внески до Пенсійного Фонду та до загальнодержавних фондів соціального страхування відповідно до вимог чинного законодавства.

До складу єдиного податку при цьому повинна входити плата за землю.

7) в частині особливої відповідальності платника єдиного податку така відповідальність настає тільки у випадку перевищення чисельності найманих працівників або гранично допустимого обсягу доходу;

8) зберегти для платників єдиного податку існуючу форму обліку доходів та податкової звітності;

9) надати право платникам єдиного податку-фізичним особам бути платниками податку на додану вартість у разі ведення ними обліку, передбаченого Законом України «Про податок на додану вартість».

До розділу XIX“Прикінцеві та перехідні положення”

1) не обмежувати в часі існування спрощеної системи оподаткування, як такої, яка вирівнює конкурентні засади для малого, середнього і великого бізнесу;

2) закріпити порядок виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам, яка надається їм за продані переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі, шляхом субсидіювання закупівельної ціни через направлення їм суми податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету такими переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, молочну сировину, м'ясо та м'ясопродукти та виключити можливість щорічної зміни такого порядку;

3) виходячи з вимог Бюджетного Кодексу України та Закону України «Про систему оподаткування в Україні», ввести в дію Податковий Кодекс не раніше 01 січня 2012 року.

4) передбачити для платників єдиного податку, які раніше застосовували спрощену систему оподаткування та які з набранням чинності Податковим кодексом України перейдуть на загальну систему оподаткування положення щодо порядку відображення в податковому обліку залишків товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів такого платника єдиного податку без сплати податку на додану вартість та податку на прибуток.

Жоден кодекс не може бути прийнятий без врахування цих положень і збереження малого бізнесу

Інформацію надано

 Луганською обласною громадською організацією

«Бізнес-клуб Європейський вибір»

 #

Ну это уже чересчур, такие

Ну это уже чересчур, такие ВИМОГИ. Совсем халявы хотят.

 
 #

Охренели 200грн при доходе

Охренели 200грн при доходе 500000.
Многого хотят

 
 #

А, может, им вообще отменить

А, может, им вообще отменить все налоги и сборы?
А, еще лучше: пусть государство им доплачивает.
- роздрібний продаж пива;
- оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі;
и так далее.

Я - предприниматнль, на едином налоге, до 300 тыс. в год. И - никаких проблем.
А здесь предлагают за 20-200 грн единого налога миллионом "ворочать".

 
 #

Підприємці ініціюють

Підприємці ініціюють референдум про відставку Азарова і Януковича
Читаем о событиях в Киеве: http://chesni-podatky.org/?p=1058

 

Настройки просмотра комментариев

Включен режим "только для чтения".
Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".

Последние комментарии