Якщо отримана ВИМОГА про сплату недоїмки від Пенсійного фонду України

Після того, як підприємець скористався алгоритмом по ДОБРОВІЛЬНІЙ сплаті пенсійних внесків, категорично протипоказано ходити до управлінь Пенсійного фонду України і отримувати від них будь-які документи. Треба змушувати їх надіслати Вам відповідь або ВИМОГУ про сплату недоїмки (далі ВИМОГА) поштою для того, щоб мати підтверджуючий документ про отримання ВИМОГИ (поштовий штамп на конверті) про отримання цієї ВИМОГИ.

Для чого це потрібно? Для того, щоб з дня отримання ВИМОГИ не порушити 10-денний строк для її оскарження.

Тому , якщо Ви отримали Вимогу:

1. у 10-денний термін з дня отримання ВИМОГИ (рахуй зі штемпеля на поштовому листі)відповідно до п.2.2 Постанови ПФУ «Про затвердження Порядку розгляду органами Пенсійного фонду України скарг на рішення про накладення штрафу, нарахування пені та заяв страхувальників при узгодженні ними вимоги про сплату недоїмки із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 19 грудня 2003 року № 21-2 (далі Постанова ПФУ від 19 грудня 2003 року № 21-2) подайте до вашого управління ПФУ у районі, місті той самий текст про ДОБРОВІЛЬНІСТЬ сплати пенсійних внесків, що і подавали до 20.10.2010р. тільки зверху написати  «ЗАЯВА про узгодження  Вимоги про сплату недоїмки №____» (далі ЗАЯВА) з вказанням серії та номеру самої ВИМОГИ та додати до цієї ЗАЯВИ копію ВИМОГИ, надісланої ВАМ  Пенсійним фондом України;

2. слідкуйте уважно, щоб Ваш ПФУ цю вашу ЗАЯВУ розглянув у триденний термін, як вказано у п.2.3 Постанови ПФУ від 19 грудня 2003 року № 21-2. Якщо ПФУ розглядав скаргу більш ніж на протязі трьох днів з дня її отримання, то ВИМОГА вирішилась на користь підприємця-скаржника відповідно до п.6.8. Постанови ПФУ від 19 грудня 2003 року № 21-2 , якою встановлено, що «Якщо вмотивоване рішення за скаргою та/або заявою страхувальника, … не надсилається скаржнику протягом строку, встановленого для розгляду його скарги та/або заяви, або протягом строку, продовженого за рішенням органу Пенсійного фонду, така скарга та/або заява вважається повністю задоволеною на користь скаржника з дня, наступного за останнім днем зазначених строків. Скарга вважається також повністю задоволеною на користь страхувальника, банку, організації, яка здійснює виплату і доставку пенсій, якщо рішення органу Пенсійного фонду про продовження строків її розгляду не було надіслано скаржнику до закінчення двадцятиденного строку;

3. у разі  направлення у 3-денний термін відповіді від управління ПФУ у місті, районі про відмову у задоволенні скарги у підприємця знову є 10 днів для подання того ж самого тексту про ДОБРОВІЛЬНІСТЬ сплати пенсійних внесків до ПФУ (тільки зверху зазначити, що це «СКАРГА на Вимогу про сплату недоїмки № _____ від якого числа) вже до головних управлінь Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - регіональні органи Пенсійного фонду) і одночасно повідомити свої управління ПФУ про те, що ви оскаржили їх відповідь до вищестоящого їх органу відповідно до п.3.2. Постанови ПФУ від 19 грудня 2003 року № 21-2;

4. І знов слідкуйте, щоб регіональні органи Пенсійного фонду відповідь надали у 20-денний строк, або строк, на який вони подовжили розгляд вашої скарги, так як порушення цього строку знов надає можливість вважати, що ВИМОГА вирішилась на користь підприємця-скаржника відповідно  до п.6.8. Постанови ПФУ від 19 грудня 2003 року № 21-2;

5. у разі направлення регіональними органами Пенсійного фонду вам відповіді у строки, встановлені для її надання, у вас знову є 10 днів для направлення до Пенсійного фонду України того ж самого тексту про ДОБРОВІЛЬНІСТЬ сплати пенсійних внесків до ПФУ (тільки зверху зазначити, що це «СКАРГА на Вимогу про сплату недоїмки № _____ від ,якого числа) і одночасно повідомити свої управління ПФУ у місті районі та регіональний орган Пенсійного фонду  про те, що ви оскаржили їх відповіді до вищестоящого їх органу Пенсійного фонду України відповідно до п.4.2. Постанова ПФУ від 19 грудня 2003 року № 21-2;

6. і знову слідкуйте, щоб ПФУ надав вам відповідь на протязі 20 днів після отримання ним вашої скарги, або у строки, на які він подовжив розгляд вашої скарги. Якщо ПФУ порушить ці строки, то ВИМОГА вирішилась на користь підприємця-скаржника відповідно  до п.6.8. Постанови ПФУ від 19 грудня 2003 року № 21-2;

7. після направлення вам Пенсійним фондом України відповіді на вашу СКАРГУ без задоволення на протязі 10 днів з дня її отримання готуємо адміністративний позов до СУДУ (шаблон буде пізніше).

На протязі всього цього оскарження ВИМОГИ про сплату недоїмки, а як говорить практика, це 2-3 роки, підприємець, у якого не вистачить сил пройти все це до кінця та відстояти своє право «ДОБРОВІЛЬНО» платити пенсійні внески, може добровільно сплатити недоїмку без шкоди для себе, так як, відповідно до абз. 2 ч.12 ст.106 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯЗУ «Про загальнообов'язкове пенсійне страхування»«У разі оскарження страхувальниками, … вимоги про сплату недоїмки або рішення про накладення штрафу нарахування пені зупиняється з дня подання скарги до органу Пенсійного фонду або позову до суду»

Крім того, у Пенсійного фонду України  (далі  ПФУ) немає законних підстав для складення  ВИМОГИ про сплату недоїмки тому ,що:

  1.  підприємець особисто не обчислював страхові внески та не подавав звітність до  пенсійного фонду відповідно до п.2 ст.20 та п.1 ст.106 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»  звітність ми не подавали,
  2. планову перевірку СПД провести ПФУ заборонено, бо проводити такі перевірки він може тільки разом з податковою інспекцією відповідно до абз.2 п.1 ч.2 та п4. ч.5 Указу Президента України «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності», якими встановлено, що «Забороняється проведення планових виїзних перевірок за окремими видами зобов'язань перед бюджетами» та  «Планові виїзні перевірки проводяться всіма контролюючими органами одночасно в день, визначений органом державної податкової служби», а податкова служба перевіряє  у платників єдиного та фіксованого податку тільки наявність свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, перевірку ж господарської діяльності податкова не проводить взагалі.
  3. непрямими методами провести перевірку підприємця на нарахувати самостійно зобов’язання ПФУ не може відповідно до норм п.3 ст.20 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»  так як не існує порядку проведення таких перевірок.

Таким чином готуємося до захисту своїх законних та конституційних прав та інтересів, а також до примусу  Пенсійного фонду України  ЖИТИ по ЗАКОНУ.

ПОВТОРЮЮ щільніше вище написаний алгоритм :

1. у 10-денний термін з дня отримання ВИМОГИ до вашого управління ПФУ у районі, місті подаємо «ЗАЯВУ про узгодження Вимоги про сплату недоїмки №____ від якого числа»  та додаємо  до  цієї ЗАЯВИ копію ВИМОГИ, надісланої ВАМ  Пенсійним фондом України;

2. Ваш ПФУ  вам повинен надати відповідь у  триденний термін; якщо не дали – ви їм нічого не винні;

3.у разі  направлення у 3-денний термін  відповіді від управління ПФУ у місті ,районі про відмову у задоволенні скарги  підприємець  знов на протязі 10 днів подає «СКАРГУ на Вимогу про сплату недоїмки № _____ від якого числа) вже до головних управлінь Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - регіональні органи Пенсійного фонду)  і одночасно повідомляє  свої управління ПФУ у районі, місті  про те, що він  оскаржив його  відповідь до вищестоящого їх органу;

4.регіональні органи Пенсійного фонду зобов’язані вам надати відповідь у 20-денний строк або строк, подовжений їх рішенням. Якщо не надали – знов ви їм нічого не винні;

5. у разі направлення регіональними  органами  Пенсійного фонду  вам відповіді у строки, встановлені для її надання. У вас знов є 10 днів для направлення  до Пенсійного фонду України «СКАРГИ на Вимогу про сплату недоїмки № _____ від якого числа) з  одночасним повідомленням  свого  управління ПФУ у місті (районі) та регіонального органу Пенсійного фонду про те, що ви оскаржили їх відповіді до вищестоящого їх органу Пенсійного фонду України;

6.  якщо  Пенсійний  фонд України  не   дасть  вам відповідь на протязі 20 днів після отримання ним вашої скарги або у строки, на які він подовжив розгляд вашої скарги, то  знов ви нічого нікому не винні;

7. після направлення вам Пенсійним фондом України відповіді на вашу СКАРГУ на протязі 10 днів з дня її отримання готуємо адміністративний позов  до СУДУ (шаблон буде пізніше).

Рімма Білоцерківська, голова ГО «Правовий простір» м.Сєвєродонецьк, Луганської області.

 #

Доброго дня! Інша ситуація: У

Доброго дня!
Інша ситуація:
У 2005 році зареєстрував підприємця і став на єдиний податок, тоді було просто 200грн. на місяць. Так сталось, що через місяць змінились плани і довелось з підприємницькою діяльністю розпрощатись. Так от, один раз було заплачено єдиний податок (за червень 2005р), потім було написано заяву про перехід на загальну систему, щоб, не платити ЄП.
А от тепер, у 2013р! приходить ВИМОГА УПФУ про стягнення недоїмки к розмірі 4572грн. Абсолютно ніякої діяльності, руху коштів, та нафіть рахунку розрахункового не було в мене і немає. Звідки така сума? Навіть якщо припустити, що моя заява про перехід на загальну систему десь загубилась, то максимум, що могло бути - це несплата ЄП за період липень-грудень 2005р, тобто 6 місців, в т.ч. в ненсійний фонд 40%, а це 80грн.х6місяців = 480грн, максимум. Тоді була система, по якій при не написанні до 10 грудня заяви на ЄП на наступний рік, з 1 січня автоматично злітав в ЄП. І ще, якщо не помиляюсь, з 2005р. сплили будь-які строки давності...
Прохання підсказати, як правильно оскаржити таку недоїмку. Але мені не лише вимога ПФУ прийшла, вже маю на руках виконавчий лист.

 
 #

Если кому лениво читать закон

Если кому лениво читать закон - сообщаю ч. 2 ст. 72 "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування" - в Украине НЕТ государственных (включених в бюджет держави) счетов ПФУ - соответственно и Государственного Пенсионного Фонда))).

 
 #

Вимога ПФУ не може бути

Вимога ПФУ не може бути стягненна в примусовому порядку на стадії виконавчого провадження, так-як згідно Закону України "Про виконавче провадження" ст. 17 перелік виконавчих документів не передбачає виконання таких документів.

 
 #

Да. Выложите пожалуйста азац,

Да. Выложите пожалуйста азац, где прописанно, что напрямую предусмотренна обязанность платить в пес фонд.
А есть ли у риммы контакты? Сайт?

 
 #

Комментарий господина Гость ,

Комментарий господина Гость , который идет первым после текста статьи по теме, имеет явно дезинформационный характер. Рима Белоцерковская изложила все правильно, ей можно поверить и нужно доверять. Она -реальный предприниматель и юрист, человек который знает законодательство значительно лучше наемных специалистов в контролирующих структурах. Алгоритм был прописан нужный и он работает. А товарищь Гость видимо и имя свое написать боится- налицо действия дешевого провокатора и человека не имеющего никакого прямого отношения к этой проблеме. Видимо Гость старательно отрабатывает зарплату. Засланый казачок...

 
 #

Какой алгоритм добровольной

Какой алгоритм добровольной уплаты? Чушь. В статье http://sever.lg.ua/f-ksovanii-podatok-ne-plati-pens-vneski автор сама написала со ссылкой на закон, что добровольно платить можно только в НЕгосударственный пенсионный фонд. А обязанность платить в государственный установлена и ЗУ "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування" и ЗУ "Про систему оподаткування".

Хотите навесить на себя долги, потратить время и деньги - поступайте по совету автора статей.

 
 #

Хорошо, что есть такие люди,

Хорошо, что есть такие люди, как Римма. Вокруг них и надо объединиться.
ГРАЖДАНЕ - активнее проявляйте свою ГРАЖДАНСКУЮ позицию!
МОЛЧАТЬ - НЕЛЬЗЯ!

 
 #

ПО пункту 3. Необходимо ехать

ПО пункту 3.
Необходимо ехать в Луганск и на месте подавать в областное управление ПФ?

 

Настройки просмотра комментариев

Включен режим "только для чтения".
Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".

Последние комментарии