«Новоросія, або як формувалися кордони України»

Шановні читачі! Ми представляємо вам спецпроект «Міфи і сучасність.  Запитайте у фахівця». У розділі спеціалісти з різних областей наук (економіки, історії, геології, політології, соціології, філології) спробують об’єктивно розповісти про актуальні теми сьогодення, як-то питання походження України, дій ОУН-УПА,  доцільності сланцевого газу, моральність капіталізму та соціалізму тощо. Ми маємо надію, що ви будете активно співпрацювати з нами, ставлячи цікаві для вас питання. Ваша думка завжди важлива для нас.

«Новоросія, або як формувалися кордони України»

Наразі в українському суспільстві завдяки російським ЗМІ активно мусується думка про те, що Південний Схід України історично мав назву «Новоросія», бо по суті це був єдиний регіон з центром у Новоросійську, звідкіля й пішла його назва. Дана теза не відповідає дійсності.

Термін «Новоросія» знаходився у вжитку досить незначний час, трохи більше століття, а саме – з 60-х років  ХУІІІ ст. до 70-х років ХІХ ст., потім вийшов з уживання і до цього часу не використовувався.

В історії існувало декілька адміністративно – територіальних утворень з назвою «Новоросія»:

-          перша Новоросійська губернія 1765 – 1783 рр., куди увійшли землі між південним Бугом та Дніпром. Центром губернії було місто Кременчук. У 1776 році до губернії були приєднані північні території земель Війська Запорізького, а на місті сумнозвісної для українських козаків фортеці Кодак був створений  новий губернський центр - Катеринослав (сучасний Дніпропетровськ);

-          друга Новоросійська губернія 1796 – 1802 рр. (відновлена Павлом І ). У кінці ХУІІІ ст. до першого утворення додалися землі сучасної південної України. У 1802 році його розділили на Катеринославську, Таврійську та Миколаївську губернії;

-          у наслідок русько-турецьких війн початку ХІХ ст. Російська імперія отримала територію Бессарабії (сучасної Молдови). Землі Катеринославщини, Миколаївщини, Тавриди та Бессарабії отримали назву Новоросійсько - Бесарабського генерал-губернаторства, що проіснувало з 1822 року до 1874 рр., а потім було розформовано. З 1874  до 2014 рр., тобто 140 наступних років ні в Російській імперії, ні в СРСР, ні в Україні не було жодних Новоросійських губерній чи областей. 

Тобто, «Новоросія» тричі створювалася й тричі ліквідовувалася. Крім того, її створювали в рамках адміністративно-територіальних, а не політичних реформ. Поняття «Новоросія» було суто географічним й жодного відношення до державності не мало.

Стосовно назви «Новоросія». Цей термін не походив і не міг походити від назви «Новоросійськ», бо Катеринослав отримав цю назву лише у 1797 році, тобто через 32 роки після заснування першої Новоросійської губернії (1765 р.). Тим більше. що через 6 років, у 1802 році, місту була повернута його назва – Катеринослав. Місто стало центром аж ніяк не Новоросійської, а Катеринославської губернії.

Катеринославська губернія 1802 – 1925 рр.

Нісенітницею є й твердження, що територія Новоросіії включала в себе землі Харківської області.

«Описание городов и знатных местечек в провинциях Слободской губернии в 1767—1773 годах. Харьковский сборник. Литературно-научное приложение к „Харьковскому календарю“ на 1887 г.» свідчить, що «початок сього міста [Харкова] у 7138 [від  створення світу, 1630 от Р. Х.] році, коли першими почали збиратися на поселення у слободи малороси [українці] з-за дніпровських польських й малоросійських [українських]міст; містечко було побудоване дерев’яне, з таким укріпленням, щоб слугувати мало єдино як сховищем від татарського нападу». У 1765 році територію українських слобідських полків було перейменовано у Слобідсько - Українську губернію Російської імперії з центром у Харкові. З 1835 року Слобідсько- Українська губернія отримала назву Харківська. Отже, Харків ніколи не входив до складу жодних «Новоросій».

Наступний міф, що потребує роз’яснення: території Харківщини й Донеччини були передані Україні у 20-х роках ХХ століття при створенні Радянського Союзу.

Формування сучасних українсько–російських кордонів відбувалося наступним чином.

7 листопаду 1917 року Українська Центральна Рада ІІІ Універсалом проголосила створення Української Народної Республіки у кордонах 9 губерній Російської імперії, де переважало українське населення (тобто за етнічною ознакою), це Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Катеринославщина, та Таврія (без Криму).  

За договором 12 червня 1918 р. РСФСР визнала Українську Державу в її кордонах

За договором від 10 березня 1919 р. УНР передала Росії частину Чернігівських земель (Стародуб, Мглин, Суряж).

Отже, Україна у 1919 році мала такий вигляд

16 квітня 1920 року згідно постанов «Про створення Донецької губернії» РСФСР передала Україні деякі території Війська Донського, наприклад, Таганрог з округом, станицю Володимирську.

У серпні 1920 року Росія передала УРСР Станицю Луганську.

30 грудня 1922 року був створений СРСР, до якого входили республіки у своїх кордонах на 1922 рік без змін їх територіального устрою.

 

Оксана Кулишева, історик.

 (продовження буде…) 

Последние комментарии