Промисловість Луганської області за січень–серпень 2013 року

У серпні 2013р. порівняно з попереднім місяцем та серпнем 2012р. індекс промислової продукції становив відповідно 100,8% та 101,2%, за підсумками січня–серпня 2013р. – 90,6%.

Про це повідомляє Головне управління статистики в Луганській області.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–серпні 2013р. випуск продукції зменшився на 6,1%, у тому числі у добуванні кам’яного
вугілля – на 6,5%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 46,8%. Водночас приріст обсягів промислового виробництва одержано у добуванні природного газу – 10,8%.

На підприємствах добувної промисловості видобуток кам’яного вугілля зменшився проти січня–серпня минулого року на 963,4 тис.т, або на 7,8%
і дорівнює 11448,6 тис.т.

На підприємствах з видобутку вуглеводнів за січень–серпень 2013р. проти січня–серпня 2012р. зросли обсяги видобутку газу природного скрапленого або в газоподібному стані на 31,5 млн.м3 (на 10,8%).

На підприємствах переробної промисловості у січні–серпні 2013р. проти січня–серпня 2012р. індекс промислової продукції становив 90,1%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв випуск промислової продукції проти відповідного періоду 2012р. зменшився на 1,2%, у тому числі
у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків (на 16,5%), виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості (на 10,4%), напоїв (на 8,6%), хліба, хлібобулочних і борошняних виробів (на 4,1%), олії та тваринних жирів (на 2,7%). Водночас збільшились обсяги продукції на підприємствах з виробництва готових кормів для тварин – на 20,9%, інших харчових продуктів – на 4,7%, молочних продуктів – на 3,4%, м’яса та м’ясних продуктів – на 2,6%.

У січні–серпні 2013р. порівняно з січнем–серпнем 2012р. зросло виробництво кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни, на 21,6 тис.т, молока рідкого обробленого – на 4,8 тис.т, шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао – на 0,2 тис.т, виробів макаронних, локшини та виробів борошняних подібних – на 1,1 тис.т, м’яса свиней та м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – по 0,5 тис.т, йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків – на 0,2 тис.т, пива солодового, крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю менше 0,5% – на 25,2 тис.дал.

Не досягнуто рівня виробництва минулого року у випуску напоїв безалкогольних (на 67,8 тис.дал), хліба та виробів хлібобулочних (на 3,8 тис.т), борошна (на 6,9 тис.т), круп (на 3,4 тис.т), олії соняшникової нерафінованої
(на 2,0 тис.т), масла вершкового (на 0,2 тис.т.), виробів ковбасних (на 0,3 тис.т), м’яса свійської птиці, свіжого чи охолодженого (на 0,4 тис.т), сирів жирних
(на 0,1 тис.т),сиру свіжого неферментованого (на 67 т), печива солодкого і вафель (на 0,3 тис.т).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно з аналогічним періодом 2012р. спостерігалося збільшення випуску продукції на 2,2%, у тому числі у виробництві одягу –
на 12,6%. Водночас обсяги продукції скоротилися у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 29,5%, текстильному виробництві – на 6,2%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–серпні 2013р. приріст продукції становив 6,5%, у тому числі в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – 31,7%,
у виробництві паперу та паперових виробів – 6,4%. Разом із цим спостерігалося скорочення обсягів продукції у поліграфічній діяльності на 19,4%.

 На підприємствах з виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення
у січні–серпні 2013р. індекс промислового виробництва становив 82,8%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції порівняно з січнем–серпнем 2012р. випуск продукції скоротився на 3,6%, у тому числі на підприємствах з виробництва фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – на 8,7%, основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – на 7,5%. Поряд із цим спостерігався приріст продукції у виробництві іншої хімічної продукції (20,3%), мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів (5,4%). На підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів проти січня–серпня 2012р. обсяг виробництва промислової продукції зріс на 6,2%.

За січень–серпень 2013р. на підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції обсяги виробництва скоротилися на 24,0% за рахунок скорочення обсягів продукції підприємствами з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції
(на 43,3%). При цьому у виробництві гумових виробів обсяги промислового виробництва збільшилися на 17,0%, пластмасових виробів – зменшилися на 2,8%.

У виробництві скла та виробів зі скла випуск продукції скоротився на 60,8%, будівельних матеріалів із глини – на 36,8%. Водночас одержано приріст обсягів продукції у виробництві цементу, вапна та гіпсових сумішей (7,0%), виробів з бетону, гіпсу та цементу (4,6%).

У металургійному виробництві порівняно з січнем–серпнем 2012р. спостерігалося скорочення випуску продукції на 8,0%, у тому числі на підприємствах з виробництва труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі –
на 66,2%, лиття металів – на 29,6%, іншої продукції первинного оброблення
сталі – на 14,4%. Разом із цим одержано приріст у виробництві дорогоцінних та інших кольорових металів – 6,5%, чавуну, сталі та феросплавів – 6,2%. У виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання обсяги виробництва скоротилися на 7,4%.

Умашинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання у січні–серпні 2013р. проти відповідного періоду минулого року індекс продукції становив 88,6%, у тому числі з випуску двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів – 88,7%, електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури – 75,9%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 75,6%, машин та устатковання для сільського та лісового господарства – 73,3%, інших помп і компресорів – 72,7%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 72,3%, комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 64,0%, металообробних машин і верстатів – 17,4%.

Разом з цим суттєво збільшились обсяги продукції у виробництві інших машин і устатковання загального та спеціального призначення (у 7,8 раза та
на 2,5% відповідно), іншого електричного устатковання – на 44,0%, інших кранів і клапанів – на 29,7%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції скоротилися на 13,1%, у тому числі у виробництві електроенергії – на 14,6%, розподіленні електроенергії – на 10,6%.

На теплових електростанціях та теплоелектроцентралях виробництво електроенергії скоротилося на 725 млн.кВт·год, або на 16,6% і дорівнює 3636 млн. кВт·год.

Последние комментарии