Підказки для переміщених осіб-шукачів роботи

У зв’язку зі складною ситуацією на сході України багато громадян були вимушені терміново переїжджати на інші місця проживання, покидаючи на обжитих місцях своє майно, роботу, документи. 

Не поодинокі випадки, коли для збереження особистої безпеки працівник та роботодавець роз’їжджалися в різні регіони України, чи взагалі  покидали Україну та втрачали зв'язок один з одним.  А з огляду на те, що згідно з п. 2.21-1 Інструкції про   порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мінюсту та Мінсоцзахисту України від 29.07.93 р. № 58 (далі – Інструкція № 58), передбачено, що трудові книжки працівників, працюючих у  фізичних осіб – підприємців, зберігаються безпосередньо у самих працівників, виникають ситуації, коли на руках у працівників залишалися трудові книжки, в яких немає відмітки про розірвання  трудового договору.     

Як  же таким громадянампрацевлаштовуватися в подальшому на роботу, бо при укладанні трудового договору працівник повинен надати трудову книжку, а роботодавець повинен внести запис про прийняття на роботу не пізніше тижневого строку з дня його прийняття? Окрім того, до 2015 року трудові договори між фізичними особами та найманими працівниками реєструвалися в центрах зайнятості і для зняття такого договору з реєстрації необхідно присутність обох сторін договору, або працівника та довіреної особи роботодавця, що також є проблематичним.  Відповідь на це питання надавало Міністерство соціальної політики України в своїх листах. Було розяснено, що підставою для укладання трудового договору, є розірвання попереднього або працевлаштування на умовах сумісництва. Згідно ст. 38, 39 КЗпП України працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, попередивши про це роботодавця, якщо ж здійснити розірвання трудового договору у відповідності до встановленого законодавством порядку немає можливості, трудовий договір необхідно розірвати в судовому порядку.

Таким чином для розірвання договору необхідно звернутися в районний суд за місцем проживання з позовною заявою про визнання трудового договору розірваним та про зобов’язання центру зайнятості зняти з реєстрації трудовий договір без присутності роботодавця (у випадку, коли договір було зареєстровано в центрі зайнятості).  В позовній заяві необхідно вказувати реквізити роботодавця, його адресу, номер телефону - максимум інформації, при наявності. При поданні позову необхідно бути готовим до сплати судового збору. Його розмір та реквізити необхідно уточнити безпосередньо та завчасно у суді, а також  на сторінці відповідного суду в Інтернеті.

Аналогічний вихід із ситуації якщо людина працювала на підприємстві, яке знаходиться на тимчасово непідконтрольній українській владі території та не перереєструвалося. Треба зібрати всі можливі документи, що мають відношення до такого працевлаштування та подавати позовну заяву.

Якщо особа має довідку про реєстрацію її, як внутрішньо переміщеної особи у відповідності до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 року№1706-VII(далі – Закон), з січня 2017 року вона має право на безоплатну правову допомогу, в тому числі на представлення її інтересів в суді яку надає в Білокуракинському районі «Білокуракинське Бюро  правової допомоги» Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної  правової допомоги, що розташоване за адресою смт. Білокуракине, вул. Базарна,13, тел..(06462) 2-26-91.

Наряду з іншими питаннями,  Закон регулює і питання їх реєстрації в центрі зайнятості, як безробітних. Для цієї категорії осіб передбачено спрощений порядок підтвердження розірвання трудового договору, якщо таке не зафіксоване в трудовій книжці .

Внутрішньо переміщена особа, яка звільнилася з роботи (припинила інший вид зайнятості), за відсутності документів, що підтверджують факт звільнення (припинення іншого виду зайнятості), періоди трудової діяльності та страхового стажу, реєструється як безробітна та отримує допомогу по безробіттю, соціальні та інші послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття відповідно до законодавства.

Внутрішньо переміщена особа, яка не звільнилася з роботи (не припинила інший вид зайнятості), у разі неможливості продовження роботи (іншого виду зайнятості) за попереднім місцем проживання для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття може припинити трудові відносини, надавши нотаріально посвідчену письмову заяву про припинення працівником трудових відносин з підтвердженням того, що ця заява таким громадянином надіслана роботодавцю рекомендованим листом (з описом вкладеної до нього такої заяви). У разі припинення приймання поштових відправлень на/з території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними у статті 1 цього Закону, така заява подається до відповідного районного, міськрайонного, міського, районного у місті центру зайнятості за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи.

Взята на облік внутрішньо переміщена особа, яка не має документів, необхідних для надання статусу безробітного, отримує статус безробітного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури. До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж допомога по безробіттю таким особам призначається у мінімальному розмірі, встановленому законодавством на випадок безробіття, станом на сьогодні це становить 544 гривні .

В Постанові КМУ від 20.03.2013 р. №198 «Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу» також вказано дані норми, та окрім того зазначено, що для реєстрації, як безробітних, внутрішньо переміщені особи пред’являють довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та надають її копію. У разі припинення трудових відносин у судовому порядку - надають відповідне рішення суду. У разі відсутності документів,  що підтверджують факт звільнення, внутрішньо переміщені особи пред’являють: заяву про припинення трудових відносин, справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості (цивільно-правовий договір, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань), розрахунковий документ (квитанцію), що підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення.

Немає двох абсолютно однакових людей і у кожної людини складається своя життєва ситуація, яка ускладнюється тими, чи іншими обставинами. В цій статті роз’яснено загальні питання розв’язання окремих ситуацій. Для рішення конкретних питань що стосуються роботи служби зайнятості просимо звертатися до Білокуракинського районного центру зайнятості, де вас уважно вислухають та нададуть необхідну допомогу.

 

За уточнюючою інформацією звертайтесь до Луганського обласного центру зайнятості за телефоном (06452) 2-19-30

Последние комментарии