Лікнеп для голови адміністративної комісії Коростельова А. В.

В якості наочного посібника візьмемо Постанову адміністративної комісії при виконавчих органах Сєвєродонецької міської ради про накладання адміністративного стягненя № 1-23/03 від 05.04.2016 р. (далі – Постанова).

Згідно з Постановою на гр. Т. був накладений штраф у розмірі 51 грн за адміністративне правопорушення.
За заявою гр. Т. протокол про адміністративне правопорушення (далі – Протокол) складали без її присутності.

1. Згідно ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

При рогляді справи про адміністративне правопорушення було порушено цілий ряд вимог нормативно-правових актів.

2. Згідно ст. 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – Кодекс): 

«У протоколі про адміністративне правопорушення (далі – Протокол) зазначаються: ... пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності».

«Протокол підписується особою, яка притягається до адміністративної відповідальності».

«Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання».

«При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються його права і обов'язки, передбачені статтею 268 цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі».

В зв’язку з тим, що Протокол складали без присутності гр. Т.:

- відсутні пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності;
- відсутній її підпис;
- її позбавили права подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу;
- їй не роз'яснили права і обов'язки, передбачені статтею 268 цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі.

3. Згідно ст. 268 Кодексу, 

«особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі».

Гр. Т. позбавили цього права, не запросивши її на засідання комісії.

4. Згідно ст. 268 Кодексу:
«справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи».

Гр. Т. не сповістили про місце і час розгляду справи.
Справу розглядали без її присутності.

5. Згідно ст. 283 Кодексу 
«Постанова повинна містити зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення».

В Постанові не зазначений нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення.


Згідно ст. 289 Кодексу:
«Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови ... В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу».
Копія Постанови була відправлена поштою 14.04.2016 р., що підтверджується почтовим штемпелем на конверті.
Гр. Т. одержала листа по закінченню 10-денного терміну.

Гр. Т. не згодна з обвинуваченнями, викладеними в Постанові, які звучать так: «Скоїла адміністративне правопорушення в тому, що смітить в загальній кухні, та коридорі, не прибирає за собою, конфліктує з сусідами», вважаючи це наклепом за її активність по наведенню порядку в гуртожитку та в цілому в житлосервісі.

Гр. Т. не згодна також з Постановою в цілому та звернулась до в. о. міського голови з проханям:
в зв’язку з численними порушеннями нормативно-правових актів, - перевірити законність і обгрунтованість винесеної Постанови, скасувати її та закрити справу.

«Потрошитель ЖЭК’ов», тел. для справок и консультаций: 050-422-42-14

 #

Коростелев и при Казакове

Коростелев и при Казакове будет председателем админкомиссии?

 

Настройки просмотра комментариев

Включен режим "только для чтения".
Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".

Последние комментарии