Яка сума доходу зазначається у довідці про отримані доходи ФОП?

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем, від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, здійснюється відповідно до ст. 177 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ).

Об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця (п. 177.2 ст. 177 ПКУ).

Фізичні особи - підприємці зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару (п. 177.10 ст. 177 ПКУ).

Фізичні особи - підприємці подають річну податкову декларацію у строк, визначений пп. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 ПКУ, в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи (п. 177.11 ст. 177 ПКУ).

Отже, у довідці про отримані доходи фізичною особою - підприємцем, яка перебуває на загальній системі оподаткування, на підставі даних податкової декларації зазначається сума чистого оподатковуваного доходу за відповідний період.

Що стосується фізичних осіб - підприємців - платників єдиного податку, то згідно зі ст. 292 ПКУ для них доходом є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ.

Підпунктом 296.8 ст. 296 ПКУ визначено, що платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до органу державної податкової служби податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

Така податкова декларація складається з урахуванням норм п.296.5 і 296.6 ст.296 ПКУ та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов’язання.

Згідно з формою податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2011 № 1688, платниками єдиного податку - фізичними особами - підприємцями (незалежно від групи) вносяться до неї дані, які стосуються виключно отриманих сум доходу за звітний (податковий) період.

Тобто, у довідці про отримані доходи платником єдиного податку - фізичною особою - підприємцем відображається сума отриманих ним доходів за відповідний період.

 

О.А.Височина, заступник начальника ДПІ у м.Сєвєродонецьку  

Последние комментарии