Сообщение налоговой инспекции для предпринимателей на едином налоге

Шановні платники податків – фізичні особи!

                      В зв’язку з надходженням чисельних звернень від фізичних осіб – підприємців щодо  одержання патенту про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян на 2012 рік,  ДПІ в м.Сєвєродонецьку  повідомляє наступне:

Діяльність громадян, які протягом 2011 року сплачували фіксований розмір податку  (далі - фіксований податок) шляхом придбання патенту, до набрання чинності спеціального закону з питань оподаткування фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, регулюється IVрозділом Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 13-92 «Про прибутковий податок з громадян».

            Верховною Радою України 4 листопада 2011 року прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» №4014-VI.(далі Закон №4014-VI).  Закон України №4014-VI набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Пунктом  2  Прикінцевих та перехідних положень Закону №4014-VIвизначено таким,  що втратив чинність, Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 13-92  «Про прибутковий податок з громадян».

            З цього часу спрощена система оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів господарювання встановлюватиметься  виключно  в  умовах  Податкового кодексу України.

             Пунктом 1 підпунктом 13   Закону №4014-VIстаттю 269 Податкового кодексу України доповнено пунктом 269.2 такого змісту:

"269.2. Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV цього Кодексу";

та  підпунктом 14 у розділ XIV включено главу 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності».

              У цій главі встановлюються правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку.

               Порядку застосування спрощеної системи оподаткування шляхом сплати фіксованого розміру прибуткового податку з громадян та отримання патенту, ні  Законом №4014-VI  ні  Податковим кодексом України в цілому, не передбачено.

              Таким чином, з 1 січня 2012 року фізичні особи – підприємці, можуть самостійно обрати для себе тільки одну з двох систем оподаткування доходів, отриманих ними протягом календарного року від провадження господарської діяльності. А саме:

- загальну систему оподаткування ( регулюється  статтею 177 розділу IV  Податкового кодексу України);

- спрощену систему оподаткування , обліку та звітності (єдиний податок)

( регулюється  главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України);

                    Пунктом 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIVПодаткового кодексу України суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005). Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;

обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень;

               Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування  здійснюється у відповідності з статтею 298 глави 1 розділу XIVПодаткового кодексу України.

               Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до органу державної податкової служби заяву (п.298.1.1 ст.298 .глави 1 розділу XIVПодаткового кодексу України).

           
     У заяві зазначаються такі обов'язкові відомості:

1) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

2) дані документа, що підтверджує державну реєстрацію  фізичної особи - підприємця відповідно до закону;

3) податкову адресу суб'єкта господарювання;

4) місце провадження господарської діяльності;

5) обрані фізичною особою - підприємцем види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005, у разі здійснення виробництва - також види товару (продукції), що нею виробляються;

6) обрану суб'єктом господарювання ставку єдиного податку ;

7) кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою - підприємцем у трудових відносинах;

8) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

         Пунктом 5 «г»   Прикінцевих та перехідних положень Закону №4014-VIвстановлено, що:

- суб'єкти господарювання, які були платниками єдиного податку відповідно до Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" або фіксованого податку відповідно до розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян", а також  фізичні особи - підприємці, які були платниками інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, та прийняли рішення з 1 січня 2012 року перейти на спрощену систему оподаткування відповідно до норм цього Закону і відповідають вимогам статті 291 Податкового кодексу України, подають відповідну заяву не пізніше 25 січня 2012 року.

                     При цьому пунктом 295.1 статті 295  Податкового кодексу України визначено порядок нарахування та строки сплати єдиного податку. Зокрема, платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внесу не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. 

                     З огляду навищенаведене,   просимо фізичних осіб - підприємців самостійно визначитись яку з зазначених вище систем оподаткування вони для себе обирають, починаючи з 01 січня 2012 року, та повідомити про це ДПІ в м.Сєвєродонецьку  не пізніше 25 січня 2012 року.

 

     Заступник голови Комісії з реорганізації

     ДПІ  в  м.Сєвєродонецьку, заступник

     начальника ДПІ – начальник  УОФО                                            В.А.Воронкін.

 #

Принципиально новая

Принципиально новая информация - это круто!!!
Это ж как надо было за крутить) (ржу)
Не знаю платный ли был укеазанный семинар, но, если нет желания повышать свое прфессиональное мастерство - то надо платить деньги за то, что государственные служащие (которые финансируются за счет всех жителей Украины) будут обучатоь предпринимателей!! Или я не прав?

 
 #

Думаю, предпринимателям было

Думаю, предпринимателям было бы полезно, если бы налоговая инспекция провела семинар на эту тему. Все же, много принципиально новой информации.
Вот как хорошо было, когда в прошлом году сделали аналогичный семинар в помещении музыкального училища.

 
 #

Полезные ссылки с

Полезные ссылки с разъяснениями по видам единого налога:

  • http://taxer.com.ua/blog/22
  • http://petrenco.com/nalogi.php?txt=111

По регистрации баз данных ( закон «Про захист персональних даних»):

  • http://www.dokcpp.dn.ua/cgi-bin/dokcpp/start.cgi?prn2=1&grp=0309
  • http://blog.liga.net/user/stkach/article/8183.aspx
 

Настройки просмотра комментариев

Включен режим "только для чтения".
Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".

Последние комментарии